Europska unija

Financijski entiteti za posebne namjene

SPV
Entiteti za posebne namjene (FVC Financial Vehicle Company)  su pravne osobe (najčešće društvo s ograničenom odgovornošću) stvorena da ispuni uske, specifične ili privremene ciljeve. FVC obično koriste tvrtke radi izolacije financijskog rizika iz poslovanja.

PODACI EUROSTATA O RIZIKU OD SIROMAŠTVA I SOCIJALNOG ISKLJUČENJA

poverty3

Europa 2020 promiče strategiju socijalne uključenosti, posebice kroz smanjenje siromaštva, koje za cilj izvući najmanje 20 milijuna ljudi iz riziku od siromaštva i isključenosti.

Autoceste u Europskoj uniji

Autoceste
Najbolju povezanost autocestama u Europi imaju zemlje Beneluxa s 4546 kilometra autocesta što je otprilike 60 km autocesta na svakih 1000 kvadratnih kilometara površine. Možemo primjetiti da je jednostavnost gradnje u ravnicama i snaga ekonomije doprinjela ovoj činjenici.

Ukupna potrošnja države u odnosu na BDP

Podaci za 2013.

Država kao velii potrošač u nacionalnoj ekonomiji najvažnija je u Slovaniji, a prema podacima Eurostata, najmanja u Litvi.

Porast zaduženja u Europi

Usporedba HR-EU28

Od 2008 raste zaduživanje u Europi, s izuzetkom Švedske

Usporedba kretanja ekonomije u Europskim zemljama

Usporedba RH i prosjeka EU

U zadnje vrijeme pojavljuju se makronomske analize čiji je cilj principjelno politički, pokazati kako nam je uistinu loše.
Oslanjajući se na službene podatke Eurostata dajemo Vam mogućnost donošenja vlastitog stava o ekonomskim trendovima.
Koliko smo ovisni o trendovima, a koliko o politici?
Pogledajte statistiku i zaključite sami.