Tržište kapitala

Dana 13.1 švicarska narodna banka (SNB – Swiss National Bank) smanjila je kamatne stope na švicarski franak, što je izazvalo rijetko viđenu paniku na tržištu.
Pad kamatnih stopa je izazvao rast švicarskog franka prema svim valutama. Istodobno, dionice najvećih švicarskih kompanija su strmoglavo pale.

">http://statistika.hr}

Da li je "Big Data"rizik ili dodana vrijednost!

BIG DATA

Povećanje količine podataka u svjetskim razmjerima se mjeri eksabajtima.

Prije desetak godina meteorološki sustavi su s priličnom točnošću mogli predvidjeti i simulirati vremenske prilike dva do tri dana unaprijed. Uz današnju tehnologiju točnost se pomakla na petodnevno razdoblje. Ljudski genom je mapiran. Već početkom ovog tisućljeća raspored veza A-G-T-C (adenin, gvanin, timin, citozin) u DNK,. Ono što još nije poznato su uzročno posljedične veze i mehanizme koje nam je Stvoritelj implementirao. Ovo su samo dva primjera sustava u kojima je za analizu potrebna velika količine podataka napunjena u velike smještajne kapacitete podataka.

Nedvojbeno je da tvrtke koje raspolaže s velikom količinom podataka imaju veću mogućost kontrole tržišta i vlastitog poslovanja. Kvalitetne informacije, kvalitetno prikupljene i analizirane preduvjet su za kvalitetne i brze odluke. Onaj tko ovlada informacijama, ovladao je i poslovanjem, ali samo ako je usput ovladao i rizicima koje se pojavljuju u poslovanju.

Fortune 100

Fortune 100 je godišnji popis 100 najvećih javnih i privatnih  tvrtki u Sjedinjenim Američkim Državama. Rangiranje se sastavlja pomoću parametara o bruto prihodima tvrtki, a objavljuje ih magazin Fortune.

Inozemna izravna ulaganja u Republiku Hrvatsku (po zemljama porijekla i godinama)

Inozemna izravna ulaganja u Republiku Hrvatsku po godinama

Izravna inozemna strana ulaganja prema informacijama dostupnim na stranicama Hrvatske narodne banke

TOP-500 kompanija srednje Europe

Top500-5
U odnosu na 2012. godinu broj tvrtki na listi 500 najvećih u srednjoj Europi se nije promijenio. Najviše ih je iz Poljske, 161 tvrtka, a najmanje iz Makedonije, 1 tvrtka.
Ukupna dobit 15 najvećih kompanija iznosi  9.338.800.000 EUR

Ovdje su podaci MMF-a o hrvatskom gospodarstvu.

Podatke predstavljamo u 42 grafička prikaza.

Total external debt (percent of GDP)

Originalni dokument pogledajte ovdje

BDP- usporedba s okruženjem

GDP-regija-mala

Usporedba hrvatskog brutto društvenog proizvoda sa zemljama regije i prosjekom 28 zemalja Europske unije.
Trenutno se nalazimao na 61% prosjeka EU, dok smo najbolji rezultat od 65% imali 2008. godine