Potrošnja energije u Europi

Art Feature Carousel

Image Caption

Zašto su male banke u problemima?

Image Caption
Image Caption

Bruto potrošnje energije definirana je kao potrošnja energije unutar nacionalnih granica
Uključuje, primarnu proizvodnju energije, povrat izvezene energije, uvoz i promjene u količinama zaliha. Umanjuje se za izvoz i opskrbu gorivom brodove svih zastava.
Ekvivalent jednog milijuna tona nafte jednaka je 41,87 GJ 
Energetska ovisnost pokazuje u kojoj mjeri gospodarstvo oslanja na uvoz kako bi zadovoljilo energetske potrebe. U 2013. najmanje ovisna članice su Estonija (11,9%), Danska (12,3%), Rumunjska (18,6%), Poljska (25,8%), Nizozemska (26,0%) i Češke (27,9%), 
Za razliku od, najvišu stopu energetske ovisnosti bilježi Malta (104,0%), Luksemburg (96,9%), Cipar (96,4%) i Irskoj (89,1%). Među pet zemalja članica koje koriste najveću količinu energije i najmanje su ovisna o uvozu energije bile su Velika Britanija (46,4%), Francuska (47,9%), za razliku od Njemačke (62,7%), Španjolske (70,5%) i Italije (76,9%), 
Na razini EU-a, u 2013. godini stopa energetska ovisnost je 53,2%.

">http://statistika.hr}

Podaci:Eurostat