Računalni kriminal U Hrvatskoj u 2013

Art Feature Carousel

Image Caption

Zašto su male banke u problemima?

Image Caption
Image Caption

mup

Ministarstvo unutarnjih poslova RH na svojim web stranicama objavljuje statističke podatke o kriminalitetu u Hrvatskoj.

Donosimo analizu računalnog kriminaliteta za 2013. U ovu grupu spadaju kaznena djela protivračunalnih sustava, programa i podataka kako ih vidi ministarstvo.

" style="font-size: 14.4444446563721px; line-height: 31.1111125946045px;">http://statistika.hr}

 

U priloženim grafikama obuhvaćeni su podaci iz tri tablice.

Tablice pokazuju podatke o broju prijavljenih i razriješenih kaznenih djela, razdiobi kaznenih djela po počiniteljima i razdiobi kaznenih djela po oštećenima.

S obzirom da podaci nisu u potpunosti usporedivi, mišljenja smo da su neki podaci izostavljeni jer je ustanovljeno da nema naznaka kaznenog djela, to jest, da se odustalo od optužbe.

Isto tako, predpostavljamo da statistika ne obuhvaća velik dio počinjenja koje oštećeni nisu prijavili jer nemaju adekvatno saznanje o nastaloj šteti.

Većina slučajeva razriješi se u zadovoljavajućem postotku koji iznosi 90%. U ovu brojku ulaze i dva slučaja uhićenja počinitelja. Jedna je osoba uhićena radi krivotvorenja, a druga radi računalne prijevare.

Znakovita je razdioba počinitelja kaznenih djela. Iako je broj počinitelja relativno mali, radi se o uzorku od 79 osoba znakovit je i očekivan.

Vidljivo je da je među počiniteljima vrlo mali broj srednjoškolaca, što je i logično. Možemo zaključiti da ova populacija nema dovoljno znanja i mogućnosti za počinjenje ozbiljnijih kaznenih dijela. Isto tako, za pretpostaviti je da se provuku samo s opomenom.

Studentska populacija je zato mnogo aktivnija. Količina znanja i mogućnosti raste, isto tako i interes za samodokazivanje. Broj počinitelja se smanjuje početkom radnog odnosa tako da u populaciji od 25-29 godina imamo samo 7 počinitelja kaznenih djela

U statistički najznačajniju skupinu spadaju osobe od 29-49 godina. Ovaj podatak odgovara adekvatnoj hackerskoj populaciji u svijetu. Ova skupina ljudi , „u najboljim radnim godinama“ nalazi se u razdoblju egzistencijalnih problema, osjeća nepravdu na radnom mjestu i zajednici, a ima dovoljno znanja da samostalno „riješi probleme“.

Populaciji starijoj od 50 godina pada interes za „dječje igre“.

Raspodjela počinitelja po spolu je unutar granica očekivanja tako da je od 79 počinitelja 16 ženskih osoba.

Konačno, MUP donosi i statistiku o oštećenima. Obuhvaćeno je 570 osoba, od čega su 428 fizičke osobe, a 142 pravne.

Izvor podataka :MUP RH