ESI - Economic Sentiment Indicator

Art Feature Carousel

Image Caption

Zašto su male banke u problemima?

Image Caption
Image Caption

ESI-3

Po podacima Eurostata, ekonomska se klima u Hrvatskoj podgrijava.

">http://statistika.hr}

Indicator gospodarske klime (ESI- Economic sentiment indicator) je složeni indikator koji se sastoji od pet sektorskih pokazatelja povjerenja s različitim težinama:

· pokazatelj industrijske pouzdanosti (Industrial confidence indicator),

· indikator usluge pouzdanosti (Services confidence indicator),

· pokazatelj povjerenja potrošača (Consumer confidence indicator),

· građevinski pokazatelj povjerenja (Construction confidence indicator)

· pokazatelja povjerenja u trgovini na malo (Retail trade confidence indicator).

Pokazatelji pouzdanosti su aritmetičkih sredina (desezoniranih stanja) odgovora na izbor pitanja usko vezanih uz referentne varijable (npr industrijske proizvodnje za indikator industrijske pouzdanosti). Istraživanja su definirani unutar Zajedničkog harmoniziranog programa europskih anketa (Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys).

Pokazatelj gospodarske klime (ESI) izračunava se kao indeks sa srednjom vrijednosti od 100 i standardnom devijacijom od 10 unutar fiksnog standardiziranog vremenskog perioda.

Podaci se prikupljaju prema Statističkoj klasifikacii ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici(Statistical classification of economic activities in the European Community), (NACE Rev. 2).

Izvor: DG ECFIN